Aktualności

Eksperci Gobarto 500 na SGGW

Jarosław Ukleja oraz dr Paweł Spyrka w dniu 8 października 2018 r. przeprowadzili zajęcia dla 50 studentów zootechniki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W ramach przedmiotu Intensywne systemy w produkcji zwierzęcej dla studentów II stopnia przedstawili założenia programu Gobarto 500. W trakcie zajęć merytorycznych dr Paweł Spyrka wygłosił wykład o programach Antibiotic free w aspekcie możliwości jego wprowadzenia oraz kosztu jego funkcjonowania. Podzielił się także ze słuchaczami swoją wiedzą w temacie diagnozy i leczenia kulawizn u trzody chlewnej.  Ekspert zaprezentował również najnowsze metody diagnostyczne, takie jak radiografia cyfrowa pośrednia oraz wykorzystanie kamery termowizyjnej.

Podczas wykładu Jarosława Ukleji słuchacze mogli poznać najnowsze standardy dotyczące budynków inwentarskich i utrzymania dobrostanu zwierząt. W ramach prelekcji Nowoczesna produkcja świń w XXI wieku nasz ekspert opowiedział o systemach utrzymania i żywienia świń, a także przedstawił rozwiązania stosowane przez Gobarto, mające na celu zmniejszanie wpływu hodowli na środowisko naturalne. Ograniczenie emisji azotu, fosforu oraz wonnych substancji odorowych. Pokazał nowoczesny sposób przetwarzania gnojowicy w biogazowniach, który pozwala na wytwarzanie zielonej energii i o 70% zmniejsza emisję substancji odorowych, uwalniających się przy zagospodarowywaniu powstałego w ten sposób pofermentu, na polach. Ma to niebagatelny wpływ na poprawienie jakości życia społeczności lokalnych, zamieszkałych w obrębie ferm.

Wykłady na SGGW były kolejnym z serii spotkań edukacyjnych prowadzonych przez ekspertów Gobarto. Oprócz spotkań dla studentów i uczniów szkół rolniczych Gobarto prowadzi również Akademię Rolnika Gobarto 500. Podczas wydarzeń jest przedstawiana najnowsza wiedza i zagadnienia praktyczne dotyczące hodowli trzody chlewnej.