Program Gobarto 500

Poznaj Program Gobarto 500

Hodowla, która się opłaca

Głównym założeniem programu jest partnerska współpraca firmy Gobarto i rolnika w hodowli trzody chlewnej.

Kooperacja odbywa przy wsparciu techniczno-merytorycznym specjalistów Gobarto. Polega na wybudowaniu na gruncie rolnika, przy współpracy z firmą, budynku inwentarskiego na 2 000 stanowisk.

Umowa współpracy pomiędzy Gobarto i rolnikiem trwa 15 lat i gwarantuje rolnikowi wysoki miesięczny dochód 10-15 tys. złotych (w zależności od zastosowanych rozwiązań technologicznych oraz ponoszonych kosztów – energia, woda, itp.), niezależnie od sytuacji na rynku trzody chlewnej oraz kwotę potrzebną na spłatę kredytu i bieżące funkcjonowanie. Przez cały okres umowy hodowca może korzystać również z merytorycznego wsparcia.

Zasady współpracy

Główne zadania Gobarto Rolnik
Udział w szkoleniu z hodowoli
Budowa obiektu inwentarskiego
Uzyskanie decyzji i pozwoleń
Budowa obiektu
Kompleksowe wsparcie merytoryczne,
prawne i wykonawcze
Hodowla
Zabezpieczenie dostaw warchlaków i paszy
Odbiór warchlaków
Całodobowy nadzór nad stadem (opieka, żywienie, dobrostan)
Dokumentacja procesu hodowli (upadków, stanu zdrowia
zwierząt, zużycia paszy itd.)
Przygotowanie tuczników do sprzedaży i załadunek
Kompleksowe doradztwo hodowlane
Odbiór tuczników
Opieka weterynaryjna
Zagospodstaowanie gnojowicy
Przygotowanie obiektu do przyjęcia
warchlaków (mycie i dezynfekcja obiektu)
Rozliczenie cyklu hodowlanego
Opieka prawna na całym etapie hodowlanym

Współpraca

Obiekty inwentarskie

Finanse

Chów

Pytania i odpowiedzi

Współpraca

1. Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany jest do rolników chcących produkować tuczniki i dysponujących gruntem rolnym, na którym można wybudować budynek inwentarski do 2 000 stanowisk tuczowych.

 

Uczestnik Gobarto 500 powinien być płatnikiem VAT lub stać się nim przed podpisaniem umowy z Gobarto.

 

W związku z 15 letnim okresem kredytowania budynku inwentarskiego preferowani są rolnicy do 50. roku życia.

2. Jak rozpocząć współpracę w Programie Gobarto 500?

Po prostu skontaktuj się z nami. Formularz kontaktowy, telefon, adres e-mail znajdziesz w zakładce „Kontakt”. Ustalimy szczegóły.

3. Jakie hodowca będzie miał korzyści ze współpracy z Gobarto S.A.?

Współpracujący z firmą uzyska pomoc w otrzymaniu kredytu na rozwój własnego gospodarstwa. Wsparcie to będzie obejmowało doradztwo finansowe i podatkowe. Osoby biorące udział w projekcie będą miały możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych dzięki szkoleniom organizowanym w ramach Akademii Rolnika. Ponadto gwarantujemy rolnikowi dochody do 10 tys. miesięcznie w czasie 15 lat trwania umowy.

4. Jakie koszty poniesie hodowca?

Po stronie rolnika pozostaje pokrycie kosztów związanych z opłatami za media dostarczane do budynku (prąd i woda), podatki, ubezpieczenia i znakowanie zwierząt.

5. Jaka jest granica wieku dla biorącego kredyt?

W związku z 15 letnim okresem kredytowania preferowani będą rolnicy do 50. roku życia.

6. Jaki ma być wkład własny hodowcy?

Uczestnik programu ponosi 10 % kosztu związanego z inwestycją.

Budynek inwentarski

1. Jakie wymiary będzie miał budynek?

Budynek będzie miał wymiary 16 m szerokości i 120 m długości.

2. Jaka będzie konstrukcja budynków?

Będą to konstrukcje ze stali ocynkowanej, z płyt warstwowych na fundamencie betonowym.

Inwestycja polegać będzie na budowie od podstaw budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą (wjazd na nieruchomość, utwardzone drogi i place manewrowe, media, silosy na paszę, rampy, ogrodzenie nieruchomości). Projektowana inwestycja przewiduje: wykonanie robót ziemnych i przygotowanie terenu pod budynek, wylanie fundamentów i dna wanny, montaż konstrukcji stalowej, postawienie ścian wraz z niezbędnymi elementami montażowymi, położenie rusztów betonowych, pokrycie dachów i wykonanie podsufitki, wykończenie budynku, wyposażenie go w urządzenia wentylacyjne, oświetlenie, zainstalowanie silosów paszowych, wyposażenie pomieszczeń socjalnych i technicznych oraz przygotowanie niezbędnej infrastruktury.

3. Jaka będzie wyglądać budynek inwentarski?

Zazwyczaj jest to budynek o konstrukcji stalowej. Ściany do poziomu kurtyn wykonane są z prefabrykatów betonowych, a całość obudowana jest płytą warstwową. Pod rusztami znajduje się żelbetowy zbiornik na gnojowicę. Stosowana jest wentylacja grawitacyjna z kurtynami wzdłuż ścian bocznych i kominami wywiewnymi w kalenicy dachu lub mechaniczna, z wlotami powietrza w ścianach bocznych i kominami z wentylatorami wzdłuż kalenicy dachu.

 

Całość inwestycji obejmuje: wykonywanie robót ziemnych, wylanie fundamentów i dna wanny, montaż konstrukcji stalowej, postawienie ścian wraz z niezbędnymi elementami montażowymi, położenie rusztów betonowych, montaż kratownic, przykrycie dachów i wykonanie podsufitki, wykończenie budynku, wyposażenie go w urządzenia wentylacyjne i oświetlenie, zainstalowanie silosów paszowych, wyposażenie pomieszczeń socjalnych i technicznych oraz przygotowanie niezbędnej infrastruktury wokół obiektu, tj. utwardzenie drogi i placu manewrowego, wykonanie rampy i ogrodzenie nieruchomości.

 

Wielkość budynku uzależniona jest od liczby stanowisk tuczowych. Dla przykładu obiekt na 1996 stanowisk ma wymiary 16x120m.

4. Ile czasu zajmie budowa obiektu?

Roboty budowlane potrwają 6 miesięcy.

5. Czy można zagospodarować już istniejący obiekt inwentarski zamiast budować nowy?

W przypadku chęci wykorzystania do hodowli obecnego już budynku inwentarskiego polecamy współpracę z Gobarto w zakresie tuczu kontraktowego. Szczegóły oferty można znaleźć TUTAJ.

Finanse

1. Co będzie, jeśli ceny na rynku trzody chlewnej wzrosną lub zmaleją?

Hodowca nie ponosi żadnego ryzyka związanego z wahaniami cen tuczników. My bierzemy to na siebie. Gwarantujemy stałą dostawę wysokiej jakości warchlaków, odbiór każdej partii tuczników w wadze ubojowej ok. 120 kg oraz stałe przychody przez cały okres trwania umowy.

2. Czy przewidziane są premie wynikowe za współpracę w ramach integracji tuczu trzody chlewnej?

Tak. Dla rolników współpracujących z Gobarto przygotowany został konkurs „Lider Gobarto Hodowca”. W każdym kwartale wyłaniamy po trzech liderów, którzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości 1500 zł, 1000 zł i 500 zł odpowiednio za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Zdobywcy nagród wybierani są w oparciu o wskaźnik konwersji paszy, procent upadków i średnią wagę sprzedanych tuczników.

3. Ile będzie wynosić faktycznie dochód po odliczeniu kosztów produkcji?

Współpracujący z firmą uzyska pomoc w otrzymaniu kredytu na rozwój własnego gospodarstwa. Wsparcie to będzie obejmowało doradztwo finansowe i podatkowe. Osoby biorące udział w projekcie będą miały możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych dzięki szkoleniom organizowanym w ramach Akademii Rolnika. Ponadto gwarantujemy rolnikowi dochody do 10 tys. miesięcznie w czasie 15 lat trwania umowy.

4. W jakiej odległości od skupisk ludzkich (domy, sąsiedzi) powinien być zlokalizowany budynek tuczarni?

Ze względu na troskę o komfort życia osób zamieszkujących okolice budynków inwentarskich nie powinny one znajdować się w środku skupisk ludzkich, ponieważ może to prowadzić do pojawienia się ewentualnych konfliktów i niezadowolenia społeczności lokalnej.

5. Czy jest możliwość, aby został zagospodarowany już istniejący budynek, zamiast budowy nowego? Czy możliwa jest na początku hodowla na własnej obiekcie i ewolucja w kierunku nowego budynku wybudowanego według standardów Gobarto?

Stawiamy na standaryzacje i powtarzalność produkcji. Będzie to możliwe tylko wówczas gdy wszystkie budynki inwentarskie będą wykonane w jednakowym, bardzo wysokim standardzie.

Hodowla

1. Czy dostarczone warchlaki będą polskie?

Gobarto jest firmą Polską i głównym jej założeniem jest produkcja prosiąt, a także wszystkich elementów hodowli w oparciu o rodzime zasoby. Z tego względu wszystkie warchlaki będą urodzone jak i wychowane w Polsce.

2. Jakimi cechami charakteryzują się dostarczane zwierzęta?

Hodowcy będą dostarczane warchlaki krzyżowań towarowych, które charakteryzują się bardzo dobrym tempem przyrostu, znakomitym wykorzystaniem paszy oraz, co bardzo ważne, są to zwierzęta wolne od chorób (SPF) dzięki czemu ich chów nie jest problematyczny.

3. Skąd będą pochodzić pasze?

Pasze dla trzody hodowanej w ramach programu Gobarto 500 dostarcza Cedrob Pasze. Mieszanki oparte będą o nowoczesne receptury gwarantując rezultaty hodowlane. Czytaj więcej – Kliknij.

4. Jakie będą założenia produkcyjne hodowli?

Zakładamy zrealizowanie 3,2 cyklu w każdym roku współpracy.

Okres jednego cyklu wyniesie 114 dni. Warchlaki będą tuczone od wagi ok. 30 kg do wagi ubojowej ok. 118 kg.

Przyjmujemy zużycie paszy na 1 kg przyrostu (FCR) nie większe niż 2,8 kg. Dopuszczalny poziom upadków zwierząt to 2,5%.

5. Co w sytuacji, gdy padnie jedna lub więcej świń?

Najważniejszą zasadą współpracy Gobarto oraz rolnika jest szybka, rzetelna i pewna informacja. Każdy upadek zwierzęcia musi być niezwłocznie zgłoszony do lekarza weterynarii odpowiedzialnego za współpracę z producentem. Podstawą leczenia oraz jego prawidłowości jest badanie kliniczne oraz, jeżeli zachodzi taka potrzeba, również badanie sekcyjne padłego zwierzęcia. Jeżeli informacje dotyczące problemów zdrowotnych zostaną przekazane natychmiastowo opiekunowi gospodarstwa wyeliminowane zostaną nienormatywne upadki zwierząt.

6. Do czyich obowiązków będzie należało zagospodarowanie gnojowicy?

Zagospodarowanie gnojowicy będzie leżało w obowiązkach hodowcy. Stąd preferowani są rolnicy posiadający ziemię przeznaczoną pod uprawy. Dla nich gnojowica jest dodatkowym zyskiem w postaci nawozu naturalnego.

7. Jak będzie przechowywana i zagospodarowana gniojowica?

Gnojowica przechowywana będzie w szczelnych wannach pod rusztem i zagospodarowywana zgodnie z dobrą praktyką rolniczą.

8. Jakimi cechami charakteryzują się dostarczane warchlaki?
Dostarczamy warchlaki krzyżowań towarowych, które charakteryzują się bardzo dobrym tempem przyrostu, znakomitym wykorzystaniem paszy oraz są wolne od specyficznych bakterii chorobotwórczych (SPF). Wszystkie dostarczone warchlaki są urodzone w Polsce.
9. Skąd pochodzi pasza?

Pasze dostarczamy od Cedrob Pasze – naszej siostrzanej spółki z Grupy Cedrob. Mieszanki oparte są na nowoczesnych recepturach, gwarantujących rezultaty hodowlane. Więcej informacji o paszach można znaleźć TUTAJ.

10. Jakie są założenia produkcyjne hodowli?

Zakładamy zrealizowanie 3,2 cyklu w każdym roku współpracy. Okres jednego cyklu wyniesie do 114 dni.

 

Warchlaki będą tuczone od wagi 30 kg. Przyjmujemy zużycie paszy na 1 kg przyrostu (FCR) nie większe niż 2,8 kg i dopuszczamy poziom upadków zwierząt do 2,5%.

11. Co, jeśli hodowlę obejmie jedna ze stref ASF lub dotknie ją choroba?

Hodowle w strefie niebieskiej (dawniej żółtej), różowej (dawniej czerwonej) i czerwonej (dawniej niebieskiej) odbywają się bez strat finansowych dla hodowcy. Wymagane prawnie dodatkowe badania trzody realizowane są na nasz koszt.

 

Hodowlę może wstrzymać jedynie ognisko ASF w gospodarstwie. W takim przypadku w związku z zakazem leczenia zwierząt chorych oraz brakiem szczepionek przeciwko ASF choroba zwalczana jest wyłącznie metodami administracyjnymi. Dlatego po potwierdzeniu jej wystąpienia odszkodowanie za wartość rzeźną wypłaca Skarb Państwa. Jednocześnie możliwe jest odszkodowanie na czas, w którym rolnik otrzymuje zakaz hodowli wydany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Mimo, że w takim budynku nie następuje hodowla wypłacamy środki finansowe, które pokryją ratę kredytu zaciągniętą na wybudowanie obiektu.

Pytania i odpowiedzi

Współpraca

1. Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany jest do rolników chcących produkować tuczniki i dysponujących gruntem rolnym, na którym można wybudować budynek inwentarski do 2 000 stanowisk tuczowych.

 

Uczestnik Gobarto 500 powinien być płatnikiem VAT lub stać się nim przed podpisaniem umowy z Gobarto.

 

W związku z 15 letnim okresem kredytowania budynku inwentarskiego preferowani są rolnicy do 50. roku życia.

2. Jak rozpocząć współpracę w Programie Gobarto 500?

Po prostu skontaktuj się z nami. Formularz kontaktowy, telefon, adres e-mail znajdziesz w zakładce „Kontakt”. Ustalimy szczegóły.

Budynek inwentarski

3. Jaka będzie wyglądać budynek inwentarski?

Zazwyczaj jest to budynek o konstrukcji stalowej. Ściany do poziomu kurtyn wykonane są z prefabrykatów betonowych, a całość obudowana jest płytą warstwową. Pod rusztami znajduje się żelbetowy zbiornik na gnojowicę. Stosowana jest wentylacja grawitacyjna z kurtynami wzdłuż ścian bocznych i kominami wywiewnymi w kalenicy dachu lub mechaniczna, z wlotami powietrza w ścianach bocznych i kominami z wentylatorami wzdłuż kalenicy dachu.

 

Całość inwestycji obejmuje: wykonywanie robót ziemnych, wylanie fundamentów i dna wanny, montaż konstrukcji stalowej, postawienie ścian wraz z niezbędnymi elementami montażowymi, położenie rusztów betonowych, montaż kratownic, przykrycie dachów i wykonanie podsufitki, wykończenie budynku, wyposażenie go w urządzenia wentylacyjne i oświetlenie, zainstalowanie silosów paszowych, wyposażenie pomieszczeń socjalnych i technicznych oraz przygotowanie niezbędnej infrastruktury wokół obiektu, tj. utwardzenie drogi i placu manewrowego, wykonanie rampy i ogrodzenie nieruchomości.

 

Wielkość budynku uzależniona jest od liczby stanowisk tuczowych. Dla przykładu obiekt na 1996 stanowisk ma wymiary 16x120m.

4. Ile czasu zajmie budowa obiektu?

Roboty budowlane potrwają 6 miesięcy.

5. Czy można zagospodarować już istniejący obiekt inwentarski zamiast budować nowy?
W przypadku chęci wykorzystania do hodowli obecnego już budynku inwentarskiego polecamy współpracę z Gobarto w zakresie tuczu kontraktowego. Szczegóły oferty można znaleźć TUTAJ.

Finanse

6. Co będzie, jeśli ceny na rynku trzody chlewnej wzrosną lub zmaleją?

Hodowca nie ponosi żadnego ryzyka związanego z wahaniami cen tuczników. My bierzemy to na siebie. Gwarantujemy stałą dostawę wysokiej jakości warchlaków, odbiór każdej partii tuczników w wadze ubojowej ok. 120 kg oraz stałe przychody przez cały okres trwania umowy.

7. Czy przewidziane są premie wynikowe za współpracę w ramach integracji tuczu trzody chlewnej?

Tak. Dla rolników współpracujących z Gobarto przygotowany został konkurs „Lider Gobarto Hodowca”. W każdym kwartale wyłaniamy po trzech liderów, którzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości 1500 zł, 1000 zł i 500 zł odpowiednio za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Zdobywcy nagród wybierani są w oparciu o wskaźnik konwersji paszy, procent upadków i średnią wagę sprzedanych tuczników.

Hodowla

8. Jakimi cechami charakteryzują się dostarczane warchlaki?
Dostarczamy warchlaki krzyżowań towarowych, które charakteryzują się bardzo dobrym tempem przyrostu, znakomitym wykorzystaniem paszy oraz są wolne od specyficznych bakterii chorobotwórczych (SPF). Wszystkie dostarczone warchlaki są urodzone w Polsce.
9. Skąd pochodzi pasza?

Pasze dostarczamy od Cedrob Pasze – naszej siostrzanej spółki z Grupy Cedrob. Mieszanki oparte są na nowoczesnych recepturach, gwarantujących rezultaty hodowlane. Więcej informacji o paszach można znaleźć TUTAJ.

10. Jakie są założenia produkcyjne hodowli?

Zakładamy zrealizowanie 3,2 cyklu w każdym roku współpracy. Okres jednego cyklu wyniesie do 114 dni.

 

Warchlaki będą tuczone od wagi 30 kg. Przyjmujemy zużycie paszy na 1 kg przyrostu (FCR) nie większe niż 2,8 kg i dopuszczamy poziom upadków zwierząt do 2,5%.

11. Co, jeśli hodowlę obejmie jedna ze stref ASF lub dotknie ją choroba?

Hodowle w strefie niebieskiej (dawniej żółtej), różowej (dawniej czerwonej) i czerwonej (dawniej niebieskiej) odbywają się bez strat finansowych dla hodowcy. Wymagane prawnie dodatkowe badania trzody realizowane są na nasz koszt.

 

Hodowlę może wstrzymać jedynie ognisko ASF w gospodarstwie. W takim przypadku w związku z zakazem leczenia zwierząt chorych oraz brakiem szczepionek przeciwko ASF choroba zwalczana jest wyłącznie metodami administracyjnymi. Dlatego po potwierdzeniu jej wystąpienia odszkodowanie za wartość rzeźną wypłaca Skarb Państwa. Jednocześnie możliwe jest odszkodowanie na czas, w którym rolnik otrzymuje zakaz hodowli wydany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Mimo, że w takim budynku nie następuje hodowla wypłacamy środki finansowe, które pokryją ratę kredytu zaciągniętą na wybudowanie obiektu.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Formularz kontaktowy
Telefon

+48 668 138 538

Piotr Karnas