Aktualności

Postępy na budowie budynku inwentarskiego Gobarto 500 w Kunowie

W Kunowie postępuje budowa budynków inwentarskich w ramach programu Gobarto 500. Prace ruszyły w maju br. roku. Właścicielem gruntu, na którym powstają budynki inwentarskie, jest Józef Brzeziński.

Inwestor jest doświadczonym hodowcą, od kilkunastu lat prowadzi gospodarstwo utrzymujące 500 sztuk tuczników. W ramach nowej inwestycji powstają dwa budynki inwentarskie dla obsady łącznej 1704 sztuk trzody chlewnej. Obiekty będą zlokalizowane w województwie wielkopolskim, w miejscowości Kunowo, położonej w gminie Łobżenica.

Budynki inwentarskie będą posiadać wentylację grawitacyjną (kurtynową), którą wraz z pozostałym wyposażeniem dostarczy i zainstaluje wiodący europejski producent wyposażenia. Instalacje wodociągowa oraz elektryczna zostaną doprowadzone z istniejących sieci przesyłowych. W ramach inwestycji zostaną wybudowane również wewnętrzne drogi komunikacyjne oraz ogrodzenie z siatki stalowej na podmurówce betonowej. Budynki inwentarskie zostaną oddane do użytku pod koniec tego roku.

Gobarto 500 to program, którego celem jest odbudowa produkcji trzody chlewnej w Polsce. Partnerska współpraca firmy i rolnika odbywa się przy wsparciu techniczno-merytorycznym Gobarto. Polega na wybudowaniu na gruncie rolnika budynku inwentarskiego do 2000 szt. trzody chlewnej. Umowa współpracy zawierana jest na 15 lat i gwarantuje rolnikowi wysokie wynagrodzenie – ok. 10 tys. miesięcznie, niezależnie od sytuacji na rynku trzody chlewnej, oraz kwotę potrzebną na spłatę kredytu i bieżące funkcjonowanie fermy.