Aktualności

Specjaliści Gobarto na szkoleniach w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego

Przedstawiciele firmy Gobarto byli prelegentami na szkoleniach zorganizowanych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego z województw opolskiego i wielkopolskiego. Udział w nich wzięli lokalni rolnicy zajmujący się hodowlą zwierząt, głównie trzody chlewnej.

Ideami przyświecającymi Ośrodkom Doradztwa Rolniczego jest stały rozwój polskiej wsi. Poprzez działania informacyjne i szkoleniowe placówki wspierają poprawę konkurencyjności, a także podnoszą kwalifikacje zawodowe pozwalające na zwiększenie dochodów rolników. Cele te są zbieżne z dążeniami firmy Gobarto, dlatego jej specjaliści spotkali się z rolnikami na szkoleniach w ODR-ach. Przekazywana wiedza praktyczna dotyczyła zagadnień technicznych oraz technologicznych nowoczesnych budynków inwentarskich. Rozwiązania te pomagają zwiększyć zyskowności prowadzonej działalności przy jednoczesnym zmniejszeniu czasu pracy rolnika. Tematyką spotkań były także zagadnienia bioasekuracyjne w aspekcie ASF oraz prawidłowe zarządzanie zdrowiem tuczników. Dodatkowo firma przedstawiła metody ograniczania emisji szkodliwych gazów, odorów i pyłów w obiektach inwentarskich.

Uczestnikom zaprezentowany został ponadto program partnerskiej współpracy Gobarto 500. Odpowiada on na aktualne wyzwania, jakie stawia rynek rolnikom prowadzącym hodowlę zwierząt. Oprócz ASF i dużej konkurencji zagranicznej, zauważyć można także wahania cen żywca czy zmieniający się charakter polskiej wsi.
— Gobarto stale obserwuje dynamicznie zmieniającą się sytuację w sektorze hodowli trzody i odpowiada na potrzeby rolników. Wspiera ich w konkurowaniu z zagranicznymi przedsiębiorstwami oraz w rozwiązywaniu trudności, jakie sprawiają ASF, spadek opłacalności czy rosnące koszty produkcji. Coraz ważniejsze staje się stosowanie nowoczesnych technologii i bioasekuracji, dlatego jako firma dążymy do zwiększenia świadomości i wiedzy wśród hodowców — powiedział dr Paweł Spyrka, Dyrektor ds. rozwoju trzody chlewnej.

Gościnne spotkania przedstawicieli Gobarto z rolnikami to element promocji nowoczesnej hodowli i odbudowy polskiej produkcji trzody. W sumie organizatorzy, opolski i wielkopolski ODR, przeprowadzili jedenaście szkoleń we współpracy ze spółką. Po sukcesie całego cyklu, na jesień planowane są kolejne.