• Rośnie średnia wielkość stad trzody chlewnej. W ciągu ostatnich 5 lat zwiększyły się ponad 2,5-krotnie. 
  • Niestety, w ostatnim roku zlikwidowano co trzecie stado.
  • Najbardziej ucierpiały małe gospodarstwa, w których utrzymywano do 10 świń. Zniknęła połowa.
  • Pogłowie wynosi 10,1 mln i jest o 10% mniejsze niż 12 miesięcy temu.
  • W 20% hodowli jest skupiona prawie cała produkcja (86% krajowego pogłowia trzody).
  • Trudna sytuacja na rynku wpływa na postępującą profesjonalizację hodowli.