Połączenie MAKTON NIERUCHOMOŚCI spółka z o.o. z Gobarto Hodowca spółka z o.o.

 

W związku z decyzją o połączeniu MAKTON NIERUCHOMOŚCI spółką z o.o. z Gobarto Hodowca spółką z o.o. poniżej przedstawiamy
Plan połączenia ww. spółek łączących się oraz dokumenty wymagane na podstawie art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Dane spółki:

Gobarto Hodowca spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wspólna 70, 00 687 Warszawa,

NIP: 6991938413 I REGON 301443776 I KRS 0000356726

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

kapitał zakładowy: 11 000 000  PLN (wpłacony w całości)