Klauzula informacyjna
realizowana na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO)

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest GOBARTO HODOWCA SP. Z O.O. (ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa).
  2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dane osobowe w Spółce możliwy jest pod adresem email: gobarto500@gobarto.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu skorzystania przez Panią/Pana z bezpłatnego szkolenia organizowanego w ramach programu Gobarto 500, przesyłania materiałów edukacyjnych i newslettera oraz kontaktu konsultanta Gobarto 500 środkami komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem podanego numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.) i ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, 2201, z późn. zm.), tj. na podstawie Pani/Pana zgody oraz w prawnie uzasadnionym interesie administratora danych, a mianowicie w celu marketingu bezpośredniego.
  5. Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podwykonawcy GOBARTO HODOWCA SP. Z O.O. (podmioty przetwarzające), np. Świeża Bazylia sp. z o.o., firmy księgowe, prawnicze, audytorskie, informatyczne i marketingowe.
  6. Administrator danych nie udostępnia ani nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody, tj. np. przez przesłanie żądania na adres korespondencyjny naszej firmy, a po jej cofnięciu na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na GOBARTO HODOWCA SP. Z O.O. i związanych z nimi roszczeń (do 6 lat od cofnięcia zgody).
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody. Swoje prawa może Pani/Pan realizować poprzez przesłanie żądania na adres e-mail wskazany w pkt 2) powyżej lub na adres korespondencyjny administratora wskazany w pkt 1) powyżej.
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.