Kalkulator opłacalności hodowli trzody chlewnej

W formularzu wypełniamy pola, które są w kolorze białym.

szt.

Koszt zakupu warchlaka

PLN/szt. warchlaka
%
PLN/szt. tucznika

Zużycie paszy

kg paszy/kg przyrostu
kg/szt.
kg/szt.
kg/szt.
kg/szt.
PLN/tonę
PLN/szt. tucznika
PLN/szt.

Pozostałe koszty produkcyjne

PLN/miesięcznie
PLN/miesięcznie
PLN/miesięcznie
PLN/miesięcznie
PLN/miesięcznie
PLN/szt.

Pozostałe koszty w roku (średnioroczne)

PLN/rok
PLN/rok
PLN/rok
PLN/rok
PLN/rok
PLN/rok
PLN/szt

Przychody

PLN/kg wagi żywej
kg
PLN/szt.

Rentowność produkcji

PLN/szt.
PLN/szt.
PLN/szt.
PLN/szt.

Program Gobarto 500 zapewnia stałe miesięczne wynagrodzenie. Hodowca nie ponosi ryzyka związanego z wahaniami cen tucznika i pasz. Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły.