Aktualności

Inauguracyjne spotkanie Akademii Rolnika już za nami

W odpowiedzi na problemy, z którymi mierzy się rynek produkcji mięsa wieprzowego, Gobarto S.A stworzyło Akademię Rolnika Gobarto 500. To cykl bezpłatnych szkoleń skierowanych do rolników, których celem jest podnoszenie kompetencji hodowców trzody chlewnej. Pierwsze spotkanie Akademii Rolnika odbyło się 21.03.2018 r. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego (PODR) w Boguchwale. Hasło przewodnie szkolenia brzmiało „Nowoczesna hodowla, czyli jak zarabiać na produkcji trzody na globalnym rynku?”

„Akademia Rolnika” to inicjatywa firmy Gobarto S.A. Jej celem jest dzielenie się ekspercką wiedzą i doświadczeniem w zakresie profesjonalnej hodowli trzody chlewnej. Projekt powstał w ramach programu integracji tuczu Gobarto 500, którego ideę stanowi odbudowanie polskiego rynku mięsa wieprzowego. Czy Polska może stać się liderem w produkcji wieprzowiny? Z pewnością jest ku temu potencjał, jednak konieczne jest wprowadzenie zmian strukturalnych, dzięki którym polscy hodowcy będą mogli konkurować ze swoimi zachodnimi kolegami.

Receptą na problemy, które napotykają hodowcy trzody chlewnej jest pogłębiona współpraca. Jeśli duża grupa rolników będzie pracowała w ramach programu integracji, to przy uzyskaniu odpowiedniej skali będą mogli uniknąć wahań cen tuczu, i uzyskać lepsze warunki u dostawców. Osiągnięcie odpowiedniej skali pozwala przewidzieć ilość zwierząt wstawionych i sprzedanych w danym miesiącu, dzięki czemu można uniknąć tzw. dołków i górek świńskich – wyjaśnia Jacek Jagiełłowicz, odpowiedzialny za realizację Gobarto 500.

Szkolenie, które zgromadziło blisko 100 rolników odbyło się w Boguchwale, nieopodal Rzeszowa. Miejsce nie było przypadkowe. Podkarpacie zajmuje przedostatnie miejsce w Polsce pod względem ilości hodowanych świń, wyprzedzając jedynie województwo lubuskie. W zestawieniu od lat króluje Wielkopolska. Dyrektor PODR, Robert Pieszczoch, który otworzył całe wydarzenie podkreślał, że rozwój rynku wieprzowego na Podkarpaciu jest szansą dla województwa. Jednak aby wyniki były satysfakcjonujące potrzeba czasu, ponieważ obecnie rolnicy często nie są w stanie sprostać wyzwaniom jakie stawia przed nimi branża. Z tego powodu tak istotny jest rozwój inicjatyw wspierających rozwój rynku produkcji mięsa wieprzowego.

Jednym z problemów, z jakimi muszą zmierzyć się trzodziarze jest nieopłacalność hodowli wśród właścicieli małych stad. O tym jak wygrać z konkurencją oraz o kluczowych elementach opłacalności hodowli podczas spotkania w Boguchwale mówił dr Artur Jabłoński z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego.

Następnie głos zabrali przedstawiciele Podkarpackiego Oddziału Regionalnego (POR) ARiMR. O istocie stosowania zasad bioasekuracji w swoim gospodarstwie opowiedziała Joanna Piechowska-Pociask, natomiast na pytania uczestników dot. dopłat odpowiadał Zastępca Dyrektora POR Wiesław Polek.

W kolejnej części szkolenia swoją wiedzą oraz doświadczeniem dzielili się eksperci ze spółki Gobarto. Paweł Spyrka, Dyrektor ds. rozwoju trzody chlewnej, opowiedział o racjonalnej antybiotykoterapii w hodowli zwierząt. Podkreślał, że mimo wzrostu kosztów produkcji związanych m.in. z monitorowaniem zdrowia zwierząt czy doborem prawidłowej genetyki, programy „antibiotic free” prowadzą do wyższych przychodów rolnika. Mięso pozyskane ze świń, u których nie były stosowane antybiotyki jest obecnie preferowanym przez konsumentów produktem, którzy coraz chętniej sięgają po wysokie jakości produkty wyprodukowane w systemach jakości. Szacuje się, że w kolejnych latach trend ten będzie wzrastał. Z tego też względu takie produkty będą poszukiwane na rynku, będzie to zmuszało hodowców do wprowadzania coraz wyższych standardów bioasekurecji. Tylko one pozwalają na zmniejszanie liczby stosowanych antybiotyków przy zachowaniu opłacalności produkcji.

Łukasz Tomaszewski, Wiceprezes Zarządu spółki Agro Gobarto opowiedział uczestnikom o procedurach jakie należy spełnić, aby uruchomić tucz trzody chlewnej w swoim gospodarstwie. Jednym z problemów, które muszą pokonać hodowcy są długie, trwające wiele miesięcy procedury. Przystępując do współpracy z większym producentem często to właśnie on bierze na siebie konieczność dopełnienia wszelkich formalności.

W kolejnych wystąpieniach głos zabrał Jacek Jagiełłowicz, Prezes Zarządu Agro Gobarto oraz Wiceprezes Zarządu spółki Gobarto Hodowca. W swojej prelekcji powiedział m.in. o konieczności przestrzegania bioasekuracji nie tylko w kontekście ochrony przed ASF, ale również innymi jednostkami chorobowymi. Jacek Jagiełłowicz podkreślał także, że bioasekuracja to inwestycja, która przekłada się bezpośrednio na wynik finansowy gospodarstwa. Szacuje się, że 1 zł przeznaczony na bioasekurację daje nawet do kilkunastu złotych oszczędności z tytułu dodatkowego leczenia i niższych wyników produkcyjnych w przypadku wejścia do stada chorób ekonomicznie uciążliwych, takich jak mykoplazmowe zapalenie płuc, PRRS czy Dyzenteria. Wśród korzyści płynących z przestrzegania zasad ochrony zdrowotnej trzody chlewnej wspomniano m.in. o obniżeniu kosztów produkcji, poprawie jakości żywienia, a przede wszystkim ustrzeżeniu się przed zamknięciem fermy z powodu ASF.

Zgromadzonym rolnikom zaprezentowano również Gobarto 500, program integracji tuczu. Jest to propozycja partnerskiej współpracy pomiędzy firmą Gobarto, a hodowcą w zakresie tuczu trzody chlewnej. Głównym założeniem jest wybudowanie na gruncie rolnika budynku inwentarskiego wyposażonego w najnowsze technologie i odchów tuczników dostarczonych przez Gobarto. Osoby biorące udział w programie mają zapewniony odbiór tuczników, stałe miesięczne wynagrodzenie wynoszące do 10 tys. zł oraz kwotę potrzebną na spłatę kredytu i bieżące funkcjonowanie fermy. Firma gwarantuje także opiekę weterynaryjną, dostęp do szkoleń.

Współpraca pomiędzy rolnikiem, a firmą-integratorem powinna opierać się partnerskich relacjach i zaufaniu. Naszym celem jest stworzenie optymalnych warunków do poprawy konkurencyjności polskiej wieprzowiny na światowym rynku, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilnych dochodów rodzinnym gospodarstwom rolnym. Tylko takie rozwiązanie jest w stanie zapewnić sukces oraz przynieść satysfakcję obu stronom – nam jako producentowi oraz naszym partnerom – podsumował Jacek Jagiełłowicz.

Współorganizatorem pierwszego szkolenia Akademii Rolnika był Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Kolejne spotkania odbędą się w maju br. i będą odbywać się na terenie całej Polski. Patronem medialnym wydarzenia jest magazyn Farmer. Terminy i lokalizacje kolejnych szkoleń dostępne będą na https://www.gobarto500.pl/akademia-rolnika-gobarto-500