Dobrostan świń, przeciwdziałanie ASF, nowoczesne techniki hodowli, zarządzanie gospodarstwem to główne tematy Akademii Rolnika Gobarto 500. Jest to projekt szkoleniowy, którego celem jest doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy hodowców świń uczestniczących w programie.

W dwudniowych bezpłatnych warsztatach, które odbyły się w ubiegłym tygodniu wzięło udział 40 osób. Łącznie „Akademia” przeszkoliła już blisko 100 rolników. To już trzeci cykl w serii szkoleń Akademii Rolnika Gobarto 500. Tym razem spotkanie odbyło się w Osieku (gm. Pakosław, Wielkopolska), a udział w nim wzięci hodowcy z całej Polski.

Poza stałymi punktami szkolenia dotyczącymi m.in. uzyskania pozwoleń na budowę, rozliczeń finansowych w ramach programu czy zagadnień produkcyjnych, tym razem dodatkowo duży nacisk położono na zagadnienia związane z ASF i bioasekuracją. Hodowcy zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystać na etapie przygotowania inwestycji, budowy oraz hodowli trzody chlewnej. Uczestnicy na zakończenie szkolenia napisali testy i otrzymali certyfikaty.

Akademia Rolnika, to autorski projekt realizowany przez specjalistów Gobarto, który zakłada przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji hodowców oraz wymianę dobrych praktyk. Szkolenia prowadzą praktycy z zakresu procedur budowlanych, finansowania projektów inwestycyjnych, hodowli trzody czy weterynarii. Dzięki tak obszernym szkoleniom przekazywana wiedza jest pełna, aktualna i rzetelna.

Kolejne spotkanie planowane jest jesienią br.