Aktualności

10 rzeczy, które warto wiedzieć o Gobarto 500

Gobarto SA stworzyła program Gobarto 500, który wspiera rolników w odbudowie pogłowia trzody chlewnej. Oto kilka najważniejszych informacji o Programie.

 

  1. Gobarto SA to polski kapitał

Gobarto jest polską firmą, z polskim kapitałem, która inwestuje w rozwój naszego kraju. Jej większościowym akcjonariuszem jest Cedrob SA, największy polski producent drobiu. Gobarto współpracuje z wieloma rolnikami, podwykonawcami i firmami – jest wiarygodnym partnerem. Stawia jednak nie tylko na rozwój biznesu. W ramach konkursu „Wspieramy Rozwój” organizowanego przez Grupę Cedrob, której jest częścią, finansowane są projekty społecznie użytecznie z takich dziedzin jak kultura, edukacja, sport czy inicjatywy społeczne, które służą rozwojowi lokalnych społeczności.

 

  1. Partnerskie zasady współpracy

Gobarto 500 to program partnerskiej współpracy z rolnikami w hodowli trzody chlewnej. Firma wspiera gospodarza w budowie na jego ziemi nowoczesnego budynku inwentarskiego, który mieści do 2 tys. szt. trzody chlewnej. Rolnik jest inwestorem, a budynek jego własnością. Gobarto jest żyrantem kredytu zaciągniętego przez rolnika w polskim banku. Firma zapewnia najnowszą technologię, bezpieczeństwo produkcji, wsparcie eksperckie i gwarancję odbioru tuczników przez okres 15 lat.

 

  1. Profesjonalizacja produkcji

W obecnych realiach rynkowych hodowla trzody chlewnej jest nieopłacalna w małej skali. Profesjonalizacja i zwiększenie skali działalności to jedyna szansa przed koniecznością przebranżowienia się. Gobarto 500 ma za zadanie pomóc rolnikowi hodować zgodnie z nowoczesnymi standardami i zapewnić mu stały dochód.

 

  1. Wynagrodzenie rolnika

Partnerzy należący do programu zarabiają wg. jasno określonych zasad. Wypłacona kwota jest zależna od wyników produkcyjnych fermy, m.in. poziomu upadków czy wykorzystania paszy.

 

  1. Zagospodarowanie gnojowicy

Gnojowica wytworzona w budynku inwentarskim jest przechowywana w zamkniętym, szczelnym zbiorniku spełniającym określone przez prawo wymogi środowiskowe. Pojemność zbiornika pozwala na składowanie nawozu przez 6 miesięcy. Zastosowana technologia budowy wyklucza ryzyko zanieczyszczenia środowiska, w tym wód.  Gnojowica to cenny, całkowicie naturalny nawóz, który rolnik zgodnie z prawem wykorzystuje na swojej ziemi lub może przekazać czy zbyć go innym producentom rolnym. Jego użycie jest ściśle regulowane przez przepisy – rolnik korzysta z ekologicznego nawozu i nie obciąża środowiska. Już na etapie dokumentacji potrzebnej do wydania zgody na inwestycję inwestor musi wykazać, gdzie i w jakiej ilości będzie trafiać gnojowica. Jeśli sam ma za mało ziemi, może podpisać umowę, z innymi rolnikami, którzy zagospodarują nawóz.

 

  1. Minimalizacja zapachów i ekologia

Budynki inwentarskie Gobarto 500 są wybudowane w nowoczesnej technologii. Nowe budynki służące hodowli trzody chlewnej są mniej uciążliwe od konstrukcji starego typu.   Systemy wentylacji ograniczają rozprzestrzenianie się nieprzyjemnego zapachu poza obszar nieruchomości rolnika. Budowa każdego takiego budynku wymaga szczegółowej dokumentacji, by uzyskać zgodę środowiskową. Zwierzęta karmione są właściwie zbilansowaną, niskobiałkową mieszanką paszową która również ogranicza emisję amoniaku tym samym redukując nieprzyjemne zapachy.

 

  1. Bezpieczeństwo w dobie ASF

Każdy budynek inwentarski Gobarto 500 spełnia rygorystyczne wymogi bioasekuracji, które są istotnym elementem zabezpieczającym przed ASF. Przestrzeganie standardów bioasekuracji opracowanych przez Gobarto eliminuje w znacznym stopniu ryzyko wejścia wirusa ASF do gospodarstwa. Chroni także zwierzęta przed chorobami i ogranicza użycie leków do minimum. Leczenie trzody zawsze nadzoruje lekarz weterynarii. Gobarto zapewnia stałą obsługę weterynaryjną i pomoc prawną.

 

  1. Transport ograniczony do minimum

Transport pasz, dostarczanie i odbiór zwierząt są planowane tak, by były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców i nie obciążały infrastruktury drogowej. Średnio hodowlę odwiedza jeden samochód ciężarowy tygodniowo.

 

  1. Pasza – dbałość o dobrostan zwierząt

Grupa Cedrob sama produkuje i dystrybuuje paszę. Opiera się na rodzimym zbożu – od polskich rolników skupuje ok. 900 tys. ton zbóż rocznie i stale powiększa tę liczbę. Gobarto dba o dobrostan zwierząt, a pasza to jego podstawa. Zwierzęta otrzymują naturalne mieszanki dopasowane do cyklu rozwojowego. Wykorzystywana pasza nie zawiera antybiotyków.

 

  1. Zużycie wody

Standardy tuczu Gobarto gwarantują niższe zużycie wody w cyklu produkcyjnym w stosunku do starych modeli tuczu. Zużycie mediów jest monitorowane przez system zarządzania budynkiem.