Założenia produkcyjne

Podstawowe założenia produkcyjne w obiekcie na 2000 stanowisk tuczu:

  • Zrealizowanie 3,2 cyklu produkcyjnego w każdym roku współpracy
  • Okres jednego cyklu produkcyjnego wyniesie 114 dni
  • Zwierzęta (warchlaki) będą tuczone od wagi ok. 30 kg do wagi ubojowej ok. 118 kg
  • Zużycie paszy na 1 kg przyrostu (FCR) – nie większe niż 2,8 kg
  • Bardzo wysoka jakość paszy, potencjał genetyczny, a także optymalne warunki środowiskowe są gwarantem uzyskania wskaźnika
  • FCR na poziomie niższym niż 2,8 kg. Każdy lepszy wynik będzie nagradzany dodatkową premią dla rolnika według zasady – im niższy FCR tym wyższa premia
  • Dopuszczalny poziom upadków zwierząt to 2,5%

Oprócz tej kwoty rolnik, zgodnie z zawartymi zapisami w umowie o współpracy ma możliwość uzyskania dodatkowego przychodu za uzyskane wskaźniki produkcyjne: zużycie paszy na 1 kg przyrostu (FCR) i ilość upadków.

Powyższe założenia zagwarantują możliwość spłaty przez rolnika zobowiązań kredytowych wobec banku, pokrycie własnych kosztów działalności, w szczególności związanymi z opłatami za media dostarczane do budynku (prąd i woda), podatki, ubezpieczenia. Koszty związane z wodą, podatkami i opłatami oraz ubezpieczeniami oparte zostały na podstawie wyników ferm Grupy Gobarto. Koszt energii został ustalony na podstawie danych projektowych dla budynku z wentylacja mechaniczną (może ulec korekcie przy wyborze innego rodzaju budynku, np. kurtynowego).

KONTAKT

GOBARTO S.A. gobarto500@gobarto.pl ul. Kłobucka 25 02-699 Warszawa Zakład Grąbkowo Grąbkowo 73 63-930 Jutrosin
Region: dolnośląskie, opolskie, lubuskie, wielkopolskie
dr Paweł SpyrkaDyrektor ds. rozwoju trzody chlewnej | Tel. 695 297 599
Region: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie
Łukasz Cicholski | Specjalista ds. rozwoju trzody chlewnej | Tel. +48 603 922 119
Region: śląskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie
Piotr Karnas | Dyrektor ds. rozwoju trzody chlewnej | Tel. +48 668 138 538
Region: łódzkie, wschodnia część wielkopolski, południowa część mazowieckiego
Krzysztof Marciniak | Specjalista ds. rozwoju trzody chlewnej | Tel. +48 664 704 071