Rolnik – nasz partner, czyli do kogo skierowany jest Program?

W Programie uczestniczyć będą rolnicy posiadający grunt, na którym możliwe jest wybudowanie budynku inwentarskiego na 2000 stanowisk tuczowych. Potencjalna lokalizacja musi być zgodna z przepisami prawa oraz zapisami lokalnymi związanymi z planem zagospodarowania przestrzennego, a także zasadami dobrego sąsiedztwa.

Rolnicy powinni posiadać doświadczenie w produkcji trzody chlewnej, wykazywać się znajomością procesu tuczu, a przed rozpoczęciem współpracy uczestniczyć w zorganizowanym przez Gobarto szkoleniu. Rolnicy bez doświadczenia także mogą przystąpić do Programu, dzięki szkoleniom organizowanym w ramach Akademii Rolnika. Zdobędą tam specjalistyczną wiedzę, która pozwoli im na rozpoczęcie współpracy z Gobarto.

Rolnik, który weźmie udział w programie musi być płatnikiem VAT lub stać się nim przed podpisaniem umowy
Preferowani będą rolnicy w wieku do 50 lat (z uwagi ograniczenia bankowe związane z 15-letnim okresem kredytowania).

KONTAKT

GOBARTO S.A. gobarto500@gobarto.pl ul. Kłobucka 25 02-699 Warszawa Zakład Grąbkowo Grąbkowo 73 63-930 Jutrosin
Region: dolnośląskie, opolskie, lubuskie, wielkopolskie
dr Paweł SpyrkaDyrektor ds. rozwoju trzody chlewnej | Tel. 695 297 599
Region: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie
Łukasz Cicholski | Specjalista ds. rozwoju trzody chlewnej | Tel. +48 603 922 119
Region: śląskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie
Piotr Karnas | Dyrektor ds. rozwoju trzody chlewnej | Tel. +48 668 138 538
Region: łódzkie, wschodnia część wielkopolski, południowa część mazowieckiego
Krzysztof Marciniak | Specjalista ds. rozwoju trzody chlewnej | Tel. +48 664 704 071