Rolnik – nasz partner, czyli do kogo skierowany jest Program?

W Programie uczestniczyć będą rolnicy posiadający grunt, na którym możliwe jest wybudowanie budynku inwentarskiego na 2000 stanowisk tuczowych. Potencjalna lokalizacja musi być zgodna z przepisami prawa oraz zapisami lokalnymi związanymi z planem zagospodarowania przestrzennego, a także zasadami dobrego sąsiedztwa.

Rolnicy powinni posiadać doświadczenie w produkcji trzody chlewnej, wykazywać się znajomością procesu tuczu, a przed rozpoczęciem współpracy uczestniczyć w zorganizowanym przez Gobarto szkoleniu. Rolnicy bez doświadczenia także mogą przystąpić do Programu, dzięki szkoleniom organizowanym w ramach Akademii Rolnika. Zdobędą tam specjalistyczną wiedzę, która pozwoli im na rozpoczęcie współpracy z Gobarto.

Rolnik, który weźmie udział w programie musi być płatnikiem VAT lub stać się nim przed podpisaniem umowy
Preferowani będą rolnicy w wieku do 50 lat (z uwagi ograniczenia bankowe związane z 15-letnim okresem kredytowania).

KONTAKT

gobarto500@gobarto.pl
ul. Wspólna 70
00-687 Warszawa

Zakład Grąbkowo
73 63-930 Jutrosin

 

Region: dolnośląskie, lubuskie

dr Paweł SpyrkaDyrektor ds. rozwoju trzody chlewnej | Tel. +48 695 297 599

Region: śląskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie

Piotr Karnas | Dyrektor ds. rozwoju trzody chlewnej region południowo-wschodni | Tel. +48 668 138 538

Region: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, południowa część warmińsko-mazurskiego

Mariusz Suchożebrski | Specjalista ds. rozwoju trzody chlewnej | Tel. +48 603 922 119

Region: południowa część wielkopolskiego

Tomasz Klak | Specjalista ds. rozwoju trzody chlewnej | Tel. +48 691 365 444

Region: łódzkie, wschodnia część wielkopolski, południowa część mazowieckiego

Krzysztof Marciniak | Specjalista ds. rozwoju trzody chlewnej | Tel. +48 664 704 071