Gobarto S.A. to największa polska firma, zajmująca się ubojem, rozbiorem i dystrybucją mięsa czerwonego (wieprzowiny, wołowiny oraz dziczyzny), hodowlą trzody, uprawą zbóż oraz innych produktów roślinnych. Słynąca z wysokiej jakości swoich produktów.

Spółka kontroluje i jest zarazem najważniejszą częścią grupy kapitałowej, którą aktualnie tworzy około 30 firm z branży rolno-spożywczej.
Główny zakład produkcyjny, znajdujący się w Grąbkowie, jest jednym z największych zakładów mięsnych w Polsce.

Jedna z największych Polsce Grup działających w sektorze mięsnym zatrudniająca 1260 osób.

Stabilna pozycja rynkowa Gobarto S.A. to przede wszystkim efekt konsekwencji w budowie grupy wzajemnie uzupełniających się firm, pielęgnowania długoletnich relacji z partnerami biznesowymi i polskimi rolnikami.

Kapitał zakładowy wynosi 278.002.290 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem milionów dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych)

Gobarto S.A. (wcześniej PKM DUDA S.A. ) Od 2002 r. jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Gobarto S.A. jest częścią Grupy Kapitałowej Cedrob

Cedrob S.A . jest większościowym udziałowcem Gobarto S.A. Posiada 83,07 % udziałów spółki

%

polski kapitał

loch

ubijanych tuczników rocznie

wielkotowarowe fermy

tuczników rocznie

KONTAKT

GOBARTO S.A.
gobarto500@gobarto.pl

ul. Kłobucka 25
02-699 Warszawa

Zakład Grąbkowo

Grąbkowo 73
63-930 Jutrosin

Dr Paweł Spyrka

Dyrektor ds. rozwoju trzody chlewnej
Tel. 695 297 599

Łukasz Cicholski

Specjalista ds. rozwoju trzody chlewnej 
Region południowo-zachodni
Tel. +48 603 922 119

Piotr Karnas

Dyrektor ds. rozwoju trzody chlewnej
Region południowo-wschodni
Tel. +48 668 138 538

Krzysztof Marciniak 

Specjalista ds. rozwoju trzody chlewnej 
Region centralny
Tel. +48 664 704 071