O PROGRAMIE

Gobarto 500 to program, którego celem jest odbudowa produkcji trzody chlewnej w Polsce, a co za tym idzie również produkcji mięsa wieprzowego. Za realizację projektu odpowiada Gobarto, firma ze 100% polskim kapitałem, dla której rolnik jest ważnym partnerem. Misją Gobarto jest produkcja wysokiej jakości żywności zgodna z ideą – „od pola do stołu”.

Program zakłada partnerską współpracę firmy Gobarto i rolnika w kwestii chowu trzody chlewnej. Kooperacja odbywa przy wsparciu techniczno-merytorycznym Gobarto. Polega na wybudowaniu na gruncie rolnika, przy współpracy Gobarto, budynku inwentarskiego na 2000 szt. trzody chlewnej.

Umowa współpracy pomiędzy Gobarto i rolnikiem obejmuje 15 lat i gwarantuje rolnikowi wysokie wynagrodzenie ok. 10 tys. miesięcznie, niezależnie od sytuacji na rynku trzody chlewnej oraz kwotę potrzebną na spłatę kredytu i bieżące funkcjonowanie fermy. Przez cały okres umowy hodowca może korzystać również z merytorycznego wsparcia Gobarto.

Gobarto 500 to m.in.:
gotowe i sprawdzone rozwiązania
stałe wynagrodzenie
nowoczesna technologia produkcji
pomoc w realizacji inwestycji
stała opieka weterynaryjna
bezpłatne szkolenia
i wiele innych

JAK DZIAŁA GOBARTO?

– zobacz wideo –

ZASADY WSPÓŁPRACY

Współpraca z Gobarto w zakresie integracji tuczu zakłada odchów tuczników przez hodowców na terenie ich gospodarstw. Hodowca nie ponosi ryzyka związanego z sytuacją cenową na rynku trzody czy cenami pasz.

Krok 1

Podpisanie umowy współpracy z Gobarto i umowy kredytowej z bankiem.

Krok 2

Budowa budynku inwentarskiego.

Krok 3

Dostarczenie warchlaków najwyższej jakości oraz zbilansowanej paszy.

Krok 4

Stałe wsparcie i opieka weterynaryjna.Krok 5

Odbiór tuczników po 15 tygodniach.


PODSTAWOWE ZASADY PROGRAMU

Obowiązki Gobarto

Współpraca z Gobarto w zakresie integracji tuczu zakłada odchów tuczników przez hodowców na terenie ich gospodarstw. Hodowca nie ponosi ryzyka związanego z sytuacją cenową na rynku trzody czy cenami pasz.

 • wybór rolników do Programu
 • pomoc w procesie administracyjnym poprzedzającym inwestycję
 • wsparcie merytoryczne i pomoc w budowie chlewni
 • przeprowadzenie szkolenia dla rolników
 • odbiór budynku przygotowanego do zasiedlenia warchlakami i obecność przy dostawie zwierząt
 • zlecenie zamówienia paszy i jej dostawy
 • zabezpieczenie dostaw warchlaków
 • stały kontakt i fachowa pomoc w czasie procesu produkcyjnego
 • zapewnienie opieki weterynaryjnej
 • koordynowanie współpracy z lekarzem weterynarii
 • rozliczanie w trakcie cyklu zużycia paszy i kontrola przyrostów
 • koordynowanie sprzedaży tuczników – terminy, ilości
 • odbiór tuczników
 • rozliczenie wyników produkcyjnych grupy po zakończonym cyklu
 • zaplanowanie kolejnego wstawienia warchlaków
Obowiązki rolnika
 • przed rozpoczęciem współpracy obowiązkowe szkolenie,
 • przygotowanie obiektu do przyjęcia warchlaków poprzez umycie i dezynfekcję a także przygotowanie optymalnej temperatury w budynku
 • odbiór dostarczonych zwierząt i umieszczenie w ustalonej liczbie w poszczególnych kojcach
 • całodobowy nadzór nad stadem , opieka, żywienie, dbanie o mikroklimat i zdrowie zwierząt
 • dokumentowanie zdarzeń związanych z upadkami, stanem zdrowia, zużyciem paszy i innych
 • powiadamianie o jakichkolwiek nieprawidłowościach lub podejrzeniach w obszarze zootechnicznym i weterynaryjnym a także organizacyjnym
 • przygotowanie tuczników do sprzedaży i załadunek po odstawieniu wszystkich tuczników rozliczenie wraz z przedstawicielem Gobarto całego cyklu produkcyjnego a także opróżnienie magazynu z gnojowicą, umycie budynku, dezynfekcję i przygotowanie do kolejnego cyklu

CZĘSTE PYTANIA

Jak rozpocząć współpracę z Gobarto S.A.?

Aby rozpocząć współpracę z Gobarto w zakresie integracji tuczu należy skontaktować się z wybranym Koordynatorem odpowiedzialnym za Państwa region. Dane kontatktowe można znaleźć na stronie internetowej Programu lub wysłać e-mail na adres: gobarto500@gobarto.pl, zostawić swoje dane i poprosić o kontakt zwrotny.

Jakie rolnik będzie miał korzyści ze współpracy z Gobarto S.A.?

Rolnik współpracujący z firmą uzyska pomoc w otrzymaniu kredytu na rozwój własnego gospodarstwa. Wsparcie to będzie obejmowało doradztwo finansowe i podatkowe. Osoby biorące udział w projekcie będą miały możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych dzięki szkoleniom organizowanym w ramach Akademii Rolnika. Ponadto gwarantujemy rolnikowi dochody do 10 tys. miesięcznie w czasie 15 lat trwania umowy.

Czy przewidziane są premie wynikowe za współpracę w ramach integracji tuczu trzody chlewnej?

Tak. Rolnikom, którzy będą osiągali dobre wyniki w tuczu trzody chlewnej będzie wypłacana premia finansowa.

Co będzie jeśli ceny na rynku trzody chlewnej wzrosną lub zmaleją?

Hodowca nie ponosi ryzyka związanego z sytuacją cenową na rynku trzody. Gobarto gwarantuje stałą dostawę wysokiej jakości warchlaków, odbiór każdej partii tuczników w wadze ubojowej ok. 120 kg oraz stałe, wysokie dochody przez cały okres trwania umowy. Kontrakt z nami zapewnia przewidywalne i stabilne przychody dla hodowcy niezależnie od koniunktury na rynku.

KONTAKT

gobarto500@gobarto.pl
ul. Kłobucka 25
02-699 Warszawa

Zakład Grąbkowo
73 63-930 Jutrosin

Region: dolnośląskie, opolskie, lubuskie, wielkopolskie

dr Paweł SpyrkaDyrektor ds. rozwoju trzody chlewnej | Tel. 695 297 599

Region: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, południowa część warmińsko-mazurskiego

Łukasz Cicholski | Specjalista ds. rozwoju trzody chlewnej | Tel. +48 603 922 119

Region: śląskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie

Piotr Karnas | Dyrektor ds. rozwoju trzody chlewnej | Tel. +48 668 138 538

Region: łódzkie, wschodnia część wielkopolski, południowa część mazowieckiego

Krzysztof Marciniak | Specjalista ds. rozwoju trzody chlewnej | Tel. +48 664 704 071