Aktualności

Dokumenty dla hodowcy

Każdy odwiedzający gospodarstwo powinien stosować się do zasad na nim obowiązujących.

Dotyczy to także Inspekcji Weterynaryjnej i innych organów kontroli.

Warto, aby każdy hodowca posiadał wydrukowany regulamin wizyt w obiekcie inwentarskim oraz oświadczenia dla odwiedzającego hodowlę. Przygotowaliśmy wzory takich dokumentów, które udostępniamy do bezpłatnego pobrania.