Budynek Gobarto 500

Budynek inwentarski, powstający w ramach Gobarto 500, jest zaplanowany dla łącznej obsady trzody chlewnej w ilości 1996 szt. tuczników (tucznik – 0,14 DJP), co daje 279,44 DJP. Budynek wyposażony jest w instalacje wod.-kan., wentylacyjną i elektryczną. Gnojowica odprowadzana jest poprzez rury zamontowane w ścianie bocznej zbiornika na gnojowicę. Przy budynku zalkalizowane są gotowe silosy paszowe napełniane pneumatycznie posadowione na wcześniej przygotowanych płytach żelbetowych.

Dane techniczne

Długość – 118,7 m

Szerokość – 15,6 m

Powierzchnia użytkowa – 1787,7 m2

Wysokość od poziomu rusztu do kalenicy – 5,45 m

Budynek podzielony jest na 2 komory, pomiędzy którymi znajduje się korytarz techniczny. Zwierzęta chowane są w kojcach. W budynku zaplanowanych jest łącznie 48 kojcy.

Budynek jest obiektem wolnostojącym z połaciami dachowymi dwuspadowymi o kącie nachylenia 14 stopni.

Obiekt posadowiony jest bezpośrednio na stopach fundamentowych. Konstrukcja nośna budynku to ramy stalowe (słupy + kratownica). Pokrycie dachu z blachy trapezowej T35 na płatwiach stalowych typu Z. Jako podsufitkę zastosowano płytę termoizolacyjną o podwyższonej odporności ogniowej.

Ściany zewnętrzne obudowane są blachą trapezową, izolowane wełną mineralną gr. 15 cm w przypadku zastosowania wentylacji kurtynowej lub płytą warstwową przy wentylacji mechanicznej.  W kojcach ułożona jest posadzka w postaci betonowych ażurowych płyt betonowych gr. 10 cm, tzw. rusztów, umożliwiających bezpośredni odpływ nieczystości do wanny gnojowicowej. Posadzka oraz ściany zbiornika na gnojowicę zaprojektowane są z betonu wodoszczelnego w systemie „białej wanny”. Takie rozwiązanie daje gwarancję szczelności zbiornika i zapobiega przedostawaniu się gnojowicy do gruntu.

Wentylacja

Budynek ma zapewnioną wentylację grawitacyjną (kurtynową) lub mechaniczną.

W przypadku budynku z wentylacją grawitacyjną w skład systemu wchodzą wywiewne kominy dachowe oraz kurtyny ścienne wykonane z PE sterowane automatycznie. Kominy wywiewne w ilości 14 szt. zamontowane są w kalenicy i rozłożone równomiernie po długości budynku.

Natomiast w skład wentylacji mechanicznej wchodzą wywiewne kominy dachowe oraz wloty powietrza zewnętrzne zamontowane w ścianach bocznych. Kominy wyposażone są w wentylatory sterowane silnikiem elektrycznych. Pozwala to na regulację i kontrolę prędkości przepływu powietrza podczas wentylowania budynku.

Masz pytania? [button link=”https://devmagiauslug.kylos.pl/gobarto/kontakt/” color=”red” newwindow=”yes”] SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI[/button]