Aktualności

Akademia Rolnika Gobarto 500 w Wielkopolsce

Gobarto po raz kolejny przeprowadziło Akademię Rolnika Gobarto 500 – tym razem 8 listopada w filii Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sielinku. W szkoleniu, prowadzonym przez ekspertów Gobarto udział wzięło 100 rolników. Uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in. o nowoczesnym tuczu trzody chlewnej, skutecznej bioasekuracji oraz zdobyli informacje o metodach zapobiegania i leczenia chorób u świń.

Spotkanie otworzyła Wiesława Nowak, dyrektor WODR w Poznaniu. Pierwszy panel poprowadził Jacek Jagiełłowicz, prezes Agro Gobarto, przedstawiając założenia programu Gobarto 500. Omówił również bezpieczeństwo hodowli w dobie ASF. Następnie dr Paweł Spyrka opowiedział o profilaktyce i leczeniu chorób u trzody chlewnej. Hodowcy chętnie angażowali się w dyskusję, przedstawiając przykłady z własnej działalności. Z kolei Jarosław Ukleja przedstawiał praktyczne aspekty bioasekuracji oraz utrzymywania dobrostanu zwierząt na podstawie przykładów z obiektów inwentarskich Gobarto. Uczestnicy szkolenia mówili o własnych doświadczeniach i dopytywali eksperta o szczegóły przedstawionych rozwiązań. Na zakończenie spotkania głos zabrał Łukasz Tomaszewski, który przedstawił cały proces budowy nowoczesnego budynku inwentarskiego. Ta część szkolenia okazała się szczególnie interesująca dla osób, które planują lub już rozpoczęły własne inwestycje i mogły przedyskutować szczegóły techniczne z ekspertem firmy Gobarto.

Akademia Rolnika Gobarto 500 to cykl szkoleń, których celem jest edukacja rolników w zakresie nowoczesnego tuczu trzody chlewnej. Projekt obejmuje cykl bezpłatnych szkoleń organizowanych na terenie całego kraju. Uczestnikami spotkań mogą zostać zarówno doświadczeni hodowcy, jak i osoby, które chcą rozpocząć hodowlę trzody chlewnej. Akademia Rolnika Gobarto 500 powstała przede wszystkim po to, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniem w zakresie produkcji tuczu. Program i tematyka szkoleń zostały dobrane w taki sposób, aby odpowiadać na realne potrzeby oraz oczekiwania producentów mięsa wieprzowego, bez względu na skalę ich działalności. Spotkania prowadzą doświadczeni praktycy hodowli oraz eksperci weterynarii, którzy dzielą się wiedzą o najnowszych technikach i technologiach stosowanych w tuczu trzody chlewnej.